Workshops BordjeVol: “Super zinvol!”

Er worden regelmatig workshops georganiseerd om vertrouwd te raken met de methodiek en te ontdekken op welke manieren BordjeVol ingezet kan worden. De professional ervaart wat de cliënt meemaakt tijdens het doorlopen van de methode en hoort de achtergrond van de verschillende stappen. Jessica Slijpen, workshopbegeleider: “Zo leuk om nieuwsgierigheid te zien omslaan in enthousiasme.”

BordjeVol biedt inzicht
“De workshop duurt ongeveer tweeëneenhalf uur”, vertelt Jessica. “Op dit moment richten we ons vooral op professionals uit zorg en welzijn. Zij hebben direct met mantelzorgers te maken. Op de vraag ‘Hoe gaat het?’ is het antwoord meestal ‘zwaar’. Maar de vervolgvraag ’Waar heb je hulp bij nodig?’, die kunnen mantelzorgers vaak niet beantwoorden. Het is té veel en té onoverzichtelijk. BordjeVol pelt dat stap voor stap af en zorgt dat er zicht komt op de belangrijkste zaken én mogelijke kansen.”

Voor BordjeVol is toch geen training nodig?
Jessica: “Dat klopt. De professional en mantelzorger kunnen er zo mee aan de slag. De workshops geven de professionals een vliegende start. We merken dat ze het heel prettig vinden om een keer samen het instrument helemaal aan de hand van een casus te doorlopen. We geven veel tips en inzichten die in de praktijk zijn opgedaan. Bovendien vinden de professionals het waardevol om samen met anderen uit het werkveld met dit thema bezig te zijn. Ze leren direct ook van elkaar”.

Wat maakte tot nu toe het meeste indruk op je?
Ze schiet in de lach. “Dat is lastig om te zeggen. We hebben sinds de start medio vorig jaar al tien workshops gegeven. Elke sessie is anders. Deelnemers melden zich nieuwsgierig, met verschillende interesses vanuit meerdere werkvelden. Casemanagers, mantelzorgondersteuners, thuiszorgmedewerkers, … ze komen met net andere ervaringen en vraagstukken binnen. En de afsluiting is overal hetzelfde: groot enthousiasme om gelijk aan de slag te gaan. Zoals een HR- manager die ineens mogelijkheden zag voor BordjeVol als hulpmiddel om de combinatie werk en mantelzorg beter te kunnen begeleiden. Dat is toch geweldig!”

Bijna 200 professionals hebben inmiddels een workshop bijgewoond. Wil jij ook een vliegende start met deze methode? De eerstvolgende workshop is in Roosendaal op 23 mei. Houd de website in de gaten voor meer bijeenkomsten, of laat je e-mailadres achter zodat we jou op de hoogte kunnen stellen.