“Mooi om BordjeVol zo in te zetten.”

Mariette en haar collega Petra, beiden werkzaam bij SMWO als mantelzorgconsulent bij Mantelzorgpunt Goes, organiseerden en begeleidden een workshop voor mantelzorgers om gezamenlijk BordjeVol te doorlopen. Vijf mantelzorgers meldden zich aan. Vier van hen zorgen voor hun partner en een dame had de zorg voor haar 80-jarige en nog zelfstandig wonende moeder. SMWO had voor iedere mantelzorger een doosje speelkaarten in bruikleen en een set werkbladen om mee te nemen. Elke mantelzorger doorliep BordjeVol stap voor stap voor zichzelf, waarna telkens kort gezamenlijk werd teruggeblikt.

Aandachtspunten
Mariette: “Het eerste dat we geleerd hebben is dat elke mantelzorger best wat ‘ruimte’ nodig heeft: zowel qua aandacht als letterlijk plek op tafel 😊! En dat sommige mensen het lastig vinden om de voorbeelden op de kaartjes echt als voorbeelden te beschouwen. Dat vergt wel wat aansturing vanuit onze kant.”

Interessante en herkenbare geluiden
Het gezamenlijk doorlopen van de methode verliep goed en leverde soortgelijke resultaten op als we van de individuele sessies terugkrijgen: ‘confronterend om te zien hoeveel je eigenlijk allemaal doet’. “Eén mevrouw was best tevreden over het mantelzorgen voor haar partner met dementie. Toch schrok ze toen ze tijdens de workshop zag wat er op haar bordje ligt en wat ze in de loop der tijd allemaal had overgenomen van hem. Ze werd er zelfs emotioneel van. Het zette haar echt aan het denken.”

Elke actie is er een
De moeilijkste stap bleek het actieblad. De mantelzorgers vinden het lastig om iets uit handen te geven – veel bekende vraagdrempels kwamen voorbij. Zoals de overtuiging het zelf te moeten doen, schaamte of het feit dat anderen het zelf al zo druk hebben. Toch schreef iedereen wel een paar acties op.

Vervolgactiviteiten
Mariette: “We gaan deze mensen benaderen voor een vervolg. Al is het maar om te vragen of het gelukt is om hun acties ook echt op te pakken en of ze al aan een volgende stap toe zijn. En aanbieden dat wij ze wellicht kunnen helpen. Door BordjeVol werd bij een meneer duidelijk dat hij moeite heeft met gesprekken met de artsen. Dat kost hem zóveel energie dat alle andere dingen ook te zwaar worden. We kunnen hem helpen met een checklist* voor gesprekken met artsen, of misschien kan er iemand met hen mee de volgende keer.”

Resultaat
“We vonden het mooi om BordjeVol zo in te zetten. Er zaten in deze groep twee mantelzorgers met wie we nog geen contact hadden. Fijn dat we hen nu kunnen bereiken. Volgende maand organiseren we nog zo’n workshop. We willen BordjeVol ook gaan inzetten in de wijken, door breed op zoek te gaan naar burgers die voor iemand anders (gaan) zorgen. We denken dat BordjeVol echt een handig middel is om daarover in gesprek te komen. “

* Vanuit ons werk rondom mantelzorgondersteuning kent WeHelpen de volgende checklists voor gesprekken met artsen: