Ook zij werken met BordjeVol

BordjeVol wordt toegevoegd aan het instrumentarium van de 25 Casemanagers Hersenletsel die in het VWS-programma Volwaardig Leven worden ingezet.

In het project wordt de behoefte aan en toegevoegde waarde van casemanagers bij hersenletsel onderzocht.

De casemanagers hebben ook nadrukkelijk aandacht voor ‘het thuissysteem’ en de mantelzorger(s). BordjeVol helpt om het gesprek te voeren over de thuissituatie en de draagkracht van de mantelzorger(s).

Ook andere instrumenten om informele hulp te ondersteunen – zoals zorgagenda’s, Huppla.nl en wehelpen.nl – worden door de casemanagers meegenomen in gesprek.