Workshop BordjeVol geaccrediteerd

Sinds 5 december 2019 zijn BordjeVol-workshops over mantelzorgondersteuning en informele hulp geaccrediteerd voor de beroepsgroepen mantelzorgmakelaar, maatschappelijk werk, sociaal werk, cliëntondersteuners, sociaal agogen, GGZ-agogen en gezinshuisouders.

BordjeVol brengt voor mantelzorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen. Tijdens de workshops wordt ook aandacht besteed aan het bredere kader van informele hulp en andere instrumenten die dit ondersteunen. De workshop biedt zo een vliegende start aan professionals die met BordjeVol gaan werken en informele hulp willen stimuleren.

Monique, Coördinator Steunpunt Mantelzorg Hattem, heeft BordjeVol inmiddels een keer of zes ingezet. “Nu ik de reacties in de praktijk zie, denk ik: zo, dát heeft effect! BordjeVol geeft echt sturing aan een gesprek. Zonder de methode is er altijd het risico dat een gesprek zich toespitst op enkele onderdelen of juist vaag blijft. BordjeVol zorgt voor structuur en alles komt aan bod.”