Verspreiding over beroepsgroepen

Sinds BordjeVol medio 2018 beschikbaar werd, verspreidt de methode zich gestaag binnen zorg en welzijn. Begin december werken al bijna 300 organisaties met BordjeVol.

Waar aanvankelijk vooral mantelzorgondersteuners toegevoegde waarde ervoeren, ontstaat nu een steeds grotere doelgroep. Zo zijn ook ergotherapeuten na een mailing aan de slag gegaan met BordjeVol. We zien zowel toenemende workshopdeelname als inzet van de methode door deze beroepsgroep. Daar zijn we erg blij mee, want ergotherapeuten zijn veelal vroegtijdig in contact met zorgvragers en hun thuisomgeving.

Ook wijkverpleegkundigen en gemeenten (WMO-consultenten) hebben steeds vaker van BordjeVol gehoord. We gaan deze groepen in 2020 gericht benaderen. Hetzelfde geldt voor arbodiensten, bedrijfsmaatschappelijk werk en HR.

Tot slot is het een goed teken dat BordjeVol wordt meegenomen in de opleidingen voor mantelzorg-consultenten/-makelaar. Om met de woorden van Monique, Coördinator Steunpunt Mantelzorg Hattem, te spreken: “Zo, dát heeft effect!”

Ken jij organisaties voor wie BordjeVol mogelijk interessant is? Laat hen de methode zien of breng ons met hen in contact. Hoe meer partijen in de keten mantelzorgers (tijdig) ondersteunen, hoe groter de kans dat overbelasting kan worden voorkomen.