Gebruik BordjeVol in corona-tijd

BordjeVol is zo opgesteld dat een mantelzorger de methode in principe zelfstandig kan doorlopen. Dat biedt mogelijkheden in de tijd waarin samenzitten lastig is, zoals nu.

Tips

Bij onderstaande suggesties gaan we er vanuit dat de mantelzorger een BordjeVol-set ter beschikking heeft. Je kunt mantelzorgersets bestellen, waarbij de mantelzorger de speelkaarten kan behouden. Deze set vind je ook in de Mantelzorgtas die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit de campagne “Deel je Zorg” ter beschikking stelt aan gemeenten en mantelzorgondersteuners. Of gebruik de leenset speelkaarten uit de basisset BordjeVol.

  • Spreekt met de mantelzorger een moment af waarop deze de methode zelfstandig doorloopt. Geef aan dat de methode alle “instructies” bevat en hij of zij gewoon kan beginnen met het eerste werkblad. Plan voor de dag daarna een (telefoon)gesprek om de bevindingen en eventuele vragen te bespreken.
  • Organiseer een online groepssessie. Met schermdelen kun je de mantelzorgers stap voor stap door de methode heenleiden. Je kunt hier de BordjeVol-presentatie met alle werkbladen gebruiken. Dit kun je natuurlijk ook één-op-één doen.
  • Organiseer een ‘training’ voor een mantelzorggroep die in bijvoorbeeld twee weken de volgende stappen doorloopt:
    • een online introductie met voorstelrondje, korte uitleg over BordjeVol en het proces
    • afspraak dat iedereen in een bepaald tijdsbestek de methode doorloopt
    • een online bijeenkomst om de bevindingen en ervaringen te delen.
  • Wellicht ken je vrijwilligers die dit kunnen en willen doen?

Praktijkvoorbeeld:

Tineke, CVA-nazorgverpleegkundige, wilde graag een mantelzorger ‘wakker schudden’. Ze wist dat hij zelf niet met BordjeVol aan de slag zou gaan en wellicht in de war zou raken als hij het materiaal zou zien. Zij heeft hem tijdens een telefonische afspraak gevraagd om op een papiertje de eerste onderverdeling op te schrijven (Mijn bordje, Andermans bordje, Lukt niet (meer), Niet van toepassing). Vervolgens las zij een voor een de titels van de speelkaarten op en gaf hij aan wat van toepassing was. Ondanks het feit dat de mijnheer de materialen niet zelf zag en ook de stapel niet zag groeien, merkte hij wel hoe vaak hij “Mijn bordje” zei. In een volgende afspraak gaan ze verder met energievreters en – gevers. Ondanks de wat lastige werkwijze heeft Tineke haar doel bereikt: de mantelzorger ziet in dat er iets moet veranderen.

Ervaringen delen

We zijn heel benieuwd hoe jullie BordjeVol in deze tijd inzetten, zoals Tineke. Heb jij  in corona-tijd een ervaring opgedaan met BordjeVol? Positief of negatief? Laat het ons weten, zodat we dit met anderen kunnen delen. Stuur een e-mail naar info@bordjevol.nl of bel conceptontwikkelaar Jessica Slijpen op telefoonnummer 06-11161111.