“Die weegschaal: loepzuiver!”

Aan het woord zijn Renske en Justy, werkzaam bij Ergotherapiepraktijk Veerkrachtig. Ze hebben ervaring met BordjeVol Mantelzorg, en met de nieuwe variant: BordjeVol voor iedereen met een (te) druk leven: “een laagdrempelige manier om in goed gesprek te komen met cliënten.”

Renske (rechts op de foto): “BordjeVol Mantelzorg is een fijne tool om de zorglast in kaart te brengen. Alle bekende activiteiten komen aan bod. Ik heb het nu een keer of tien gebruikt.” Justy vult aan: “Ik heb het ook ingezet bij cliënten die geen mantelzorger zijn, omdat het voldoende raakvlakken had. De nieuwe variant past veel beter bij die doelgroep. Heel fijn dat mijn wens is opgepakt!”

Duidelijke draagkracht
Haar collega knikt instemmend: “De draagkracht komt duidelijker naar voren bij de nieuwe variant van BordjeVol. De weegschaal maakt zeer inzichtelijk hoe belastbaar je bent. Bovendien wordt in de ergotherapie ook de symboliek ‘weegschaal’ gebruikt, dus voor onze cliënten is dat herkenbaar. Echt een plus.”

Onverwachte inzichten
Die fysieke stapel kaarten die op je bordje ligt…”, vertelt Renske, “dat blijft ‘raak’. Een client met een burn-out kon zo precies zien hoe ze dat kleiner kon maken.” Justy knikt: “Veel oplossingen zijn praktisch: een te druk huishouden delen of op basis van concrete voorbeelden een gesprek over werkstress aangaan. En is alles eigenlijk wel onder controle? Dat geeft ook vertrouwen.” Even valt ze stil en zegt dan: “Het meeste indruk maakte die keer dat ‘uit het niets’ eenzaamheid naar voren kwam. Die had mijn cliënt niet aan zien komen. Het was echt een opsteker, want door het via BordjeVol te benoemen, was de eerste stap naar een oplossing al genomen.”

In de praktijk
Renske merkt op dat het gewicht van de verschillende kaartjes natuurlijk niet gelijk is. Bijvoorbeeld ‘werkstress’ weegt veel zwaarder dan de kaartjes ‘huisdier’, ‘tuin’ en ‘klusjes’ bij elkaar. “Tijdens het opdelen en bekijken van de kaartjes komt dat vanzelf naar boven.” Justy laat haar cliënten een handtekening zetten op het werkblad waarop mensen acties beschrijven (werkblad 11: ‘Dit wil ik oppakken…’) “Zo’n afspraak met jezelf wil je nakomen. En biedt gelijk een kans bij het volgende gesprek waarom ze iets wel of niet hebben gedaan.”

Meer mogelijkheden
Afsluitend merkt Renske op, dat ze zodra het weer kan BordjeVol in groepsverband wil behandelen. Een soort mini-workshop. “Staan er op bordjevol.nl al ervaringen van andere organisaties? Dat is fijn! Ik ga ze straks gelijk bekijken. Zo leren we van elkaar hoe we BordjeVol het meest succesvol kunnen inzetten voor onze cliënten. Want hen wil je zo goed mogelijk helpen!”