BordjeVol – Wat houdt de methode in?

BordjeVol bestaat uit een set werkbladen en speelkaarten. Met de werkbladen van BordjeVol brengt iemand stapsgewijs in beeld wat er speelt. De speelkaarten worden tijdens het eerste gedeelte gebruikt.
De methode is zo gemaakt dat iemand BordjeVol zelf kan doorlopen – alle instructies staan duidelijk op de werkbladen. Als professional kun je BordjeVol als onderdeel van een begeleidingsproces gebruiken. Dit geeft jou snel inzicht in wat er allemaal bij iemand speelt en wat iemand zelf wil en kan oppakken. Daarnaast kun jij je kennis als professional goed inzetten, zowel door coachende vragen te stellen als door te verwijzen naar (lokale) ondersteuningsbronnen.

 

Een indruk van de werkbladen
Met de werkbladen worden de volgende stappen doorlopen:
  • wat speelt er allemaal in het leven én wat lukt niet meer?
  • wat is de balans tussen draaglast en draagkracht?
  • welke dingen geven en kosten energie?
  • welke dingen lukken nu niet meer, maar wil iemand toch graag weer oppakken?
  • wat zijn de eigen ondersteuningsbronnen (informele hulp)?
  • welke andere ondersteuningsbronnen zijn er (op weg helpen richting bijvoorbeeld gemeente, welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, betaalde dienstverleners, werkgever, zorgverleners/zorgverzekeraars, zelfhulpmiddelen)?
  • welke veranderingen wil iemand en welke acties kunnen worden geformuleerd?

 

Een indruk van de speelkaarten
Op 47 speelkaarten staan vrijwel alle dingen die in een leven kunnen voorkomen. Dagelijkse taken zoals huishouden, boodschappen en zorg voor kinderen. Bijzondere situaties waarvan bekend is dat ze vaak tot stress leiden zoals financiële zorgen, werkdruk, eenzaamheid en mantelzorg. Ook minder tastbare zaken komen langs: denk aan nachtrust, quality time samen en ‘de boel draaiende houden’. Er zijn ook lege kaartjes, als iemand belangrijke dingen mist.

 

Breed en concreet beeld van de situatie
Ervaring leert dat mensen het prettig vinden om aan de hand van kaartjes hun leven in beeld te brengen. Dat er onderwerpen aan de orde komen die ze zelf niet zo snel zouden bedenken, maar die wel een rol spelen. Het geeft mensen een gevoel van erkenning voor de hoeveelheid zaken die relevant zijn en waardoor ze zich wellicht uit balans voelen. Ook voor een eventuele begeleider zijn de kaartjes van grote waarde om snel een breed beeld te krijgen.

Wil je weten hoe je BordjeVol kunt inzetten voor je cliënten of medewerkers? Vul onderstaand je gegevens in en je ontvangt automatisch onze factsheet. 

Na het aanvragen van de factsheet ontvang je automatisch de BordjeVol-nieuwsbrief. Wil je dit niet? Dan kun je je altijd weer afmelden via de link in de nieuwsbrief.