Inzet vrijwilligers bij begeleiding BordjeVol

Joyce, Coördinator Chronisch zieken & Netwerkcoaching bij StiB: “We zijn al in een vroeg stadium betrokken bij BordjeVol. We zagen gelijk mogelijkheden voor de mantelzorgers én vrijwilligers in ons netwerk.” Ze licht toe dat er regelmatig overbelaste mantelzorgers hun hulp inroepen. Maar als de mantelzorgconsulente vraagt naar concrete problemen, is het antwoord meestal ‘alles’. “

Workshop
BordjeVol geeft inzicht in draaglast en in de activiteiten die energie geven. “De mantelzorger kan het ook zelf spelen” licht ze toe. “We zagen een mooie aansluiting met onze vrijwilligers om de mantelzorger te begeleiden. Door de resultaten als intake te gebruiken, kan de mantelzorger concreet worden geholpen op de punten die overbelasting veroorzaken. Samen zoeken we naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk en dat van ons om de draagkracht te vergroten.”

Vrijwilligers
Ze vervolgt: “Op dit moment hebben negen vrijwilligers zich aangemeld. Om hen wegwijs te maken in de achtergrond van de methode en tips te geven, hebben we een workshop georganiseerd. Zo willen we ervoor zorgen dat BordjeVol in de genen van onze professionals en vrijwilligers komt, om zoveel mogelijk mantelzorgers te kunnen helpen via deze methode. Door middel van rollenspel ervaarden ze wat de mantelzorger meemaakt. Aansluitend ging iedere vrijwilliger nog een of tweemaal mee met een ervaren collega. Het resultaat was tevredenheid bij alle betrokkenen.”

Resultaat
Joyce: “We hebben inmiddels 5 gesprekken gevoerd en er staan drie gesprekken gepland. We merken dat de mantelzorgers het erg fijn vinden dat er tijd is voor hen en dat ze gaande weg inzicht krijgen. Het zijn intensieve gesprekken, gemiddeld duurt een gesprek 2 uur. Ik merk dat de mantelzorger in de actie modus komt en mensen gaat benaderen die kunnen helpen. StiB denkt hier natuurlijk in mee. Maar uiteindelijk gaat de mantelzorger het doen. En met BordjeVol verstevigen we ook ons netwerk: dat is ook heel fijn. ”

Stappenplan

  • mantelzorger meldt zich bij zorgorganisatie of wordt langs andere weg geïnformeerd over mogelijkheden van BordjeVol voor hem of haar.
  • mantelzorger wordt door zorgorganisatie (coördinator of mantelzorgconsulente) gekoppeld aan vrijwilliger om BordjeVol te doorlopen.
  • resultaat wordt gedeeld met mantelzorgconsulente of casemanager.
  • gesprek tussen mantelzorgconsulente en mantelzorger, waarbij concrete acties uit actieplan en vragen van mantelzorger worden opgepakt.
  • mantelzorgconsulente hoeft zo geen tijd te besteden aan zoektocht naar veroorzakers overbelasting bij mantelzorger, en kan gericht adviseren.