Over ons

BordjeVol is een product van WeHelpen.

WeHelpen stimuleert geven, vragen en delen van informele hulp en maakt het gemakkelijker. Hiervoor ontwikkelen we met vele samenwerkingspartners offline en online producten en delen we kennis en ervaringen.

We richten ons ook op specifieke groepen – zoals mantelzorgers. We ontdekten dat mantelzorgers vaak erg veel op hun bordje hebben. Maar als je vraagt waar ze dan graag hulp bij willen ontvangen, kunnen ze dit moeilijk aangeven. Het gehéél is teveel… Er zijn veel instrumenten om mantelzorgbelasting in kaart te brengen. BordjeVol is een instrument om concreet inzichtelijk te maken waar de hulpvraag zit vanuit het perspectief van de mantelzorger zelf.

BordjeVol is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mantelzorgers en professionals. Heb je ervaringen, vragen, opmerkingen of wensen? We horen het graag via bordjevol@wehelpen.nl.

Enkele andere producten van WeHelpen zijn:

o wehelpen.nl – sociale marktplaats voor burenhulp

o huppla.nl – webapp om hulp van vrienden te ontsluiten

o whapp (bèta) – app voor matchen van burenhulp

o wehelpenhersenletsel – voor naasten van mensen met hersenletsel

o wehelpenwijzerdementie – inzichten rondom informele hulp bij dementie

o 1momentje.nl – een speciaal voor een organisatie afgeschermd gedeelte van wehelpen.nl