Over ons

BordjeVol is een product van Wijzelf.

Wijzelf is een sociale onderneming. Onze producten en projecten helpen mensen om elkaar te vinden en te verbinden. Mantelzorgers hebben onze bijzondere aandacht vanwege hun onmisbare en soms zware rol. Zo dragen we bij aan een vitalere samenleving.

Mantelzorgers hebben vaak erg veel op hun bordje. Maar als je vraagt waar ze dan graag hulp bij willen ontvangen, kunnen ze dit moeilijk aangeven. Het gehéél is teveel… Er zijn veel instrumenten om mantelzorgbelasting in kaart te brengen. BordjeVol is een instrument om concreet inzichtelijk te maken waar de hulpvraag zit vanuit het perspectief van de mantelzorger zelf.

BordjeVol is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mantelzorgers en professionals. Heb je ervaringen, vragen, opmerkingen of wensen? We horen het graag via info@bordjevol.nl.

Enkele andere producten van Wijzelf zijn:

o wehelpen.nl – sociale marktplaats voor burenhulp

o huppla.nl – webapp om hulp van vrienden te ontsluiten

o whapp – app voor matchen van burenhulp

o wehelpenhersenletsel – voor naasten van mensen met hersenletsel

o wehelpenwijzerdementie – inzichten rondom informele hulp bij dementie

o 1momentje.nl – een speciaal voor een organisatie afgeschermd gedeelte van wehelpen.nl