Webshop BordjeVol

De methode kent twee varianten:
  • BordjeVol, voor iedereen met een (te) druk leven
  • BordjeVol Mantelzorg
BordjeVol Mantelzorg is medio 2018 verschenen en wordt inmiddels door meer dan 500 organisaties gebruikt. De meeste organisaties komen uit zorg en welzijn, met professionals als mantelzorgondersteuners, casemanagers, wijkverpleegkundigen en ergotherapeuten. Daarnaast zien we dat ook gemeenten (wijkteams) en hr-afdelingen van bedrijven (bedrijfsmaatschappelijk werk) BordjeVol Mantelzorg inzetten.

Heb je als mantelzorger interesse in BordjeVol? Vraag er dan naar bij een mantelzorgsteunpunt in jouw regio of informeer bij jouw zorg-/welzijnsprofessional.

Veel professionals vroegen om een variant die ook andere mensen inzicht kan geven in hun belasting en eventuele ondersteuningsbehoefte. Daarvoor is eind 2020 de nieuwe variant ontwikkeld, eveneens onder de naam BordjeVol.

BordjeVol is interessant voor alle organisaties die hun klanten of medewerkers inzicht willen bieden in hun leven en handelingsperspectieven. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten (Wmo), zorg- en welzijnsinstellingen waaronder ook GGZ en cliëntondersteuning, re-integratiebedrijven, hr-/arbodiensten, (bedrijfs)maatschappelijk werk, (leefstijl)coaches.