Workshops: data & aanmelden

Hoewel je geen training nodig hebt om met BordjeVol te kunnen werken, worden onze workshops voor professionals en vrijwilligers hoog gewaardeerd.

Tijdens de workshop ervaart de professional/vrijwilliger wat een mantelzorger meemaakt tijdens het doorlopen van de methode en hoort de achtergrond van de verschillende stappen. Er worden veel praktijkervaringen en tips gedeeld. We plaatsen BordjeVol in een breder kader van informele hulp en gaan ook in op andere instrumenten die informele hulp ondersteunen. De workshop biedt zo een vliegende start aan professionals die met BordjeVol gaan werken en informele hulp willen stimuleren. Kijk ook naar de uitgebreide workshopbeschrijving.

De kosten voor individuele inschrijving zijn € 85 (exclusief BTW). Dit geldt zowel voor workshops op locatie als online workshops.

Accreditatie
De workshops zijn geaccrediteerd bij de volgende beroepsregisters:
Registerplein: mantelzorgmakelaars, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, sociaal agogen, GGZ agogen en gezinshuisouders (3 punten) ADAP Ergotherapie (2,5 punt) Verpleegkundig Specialisten Register (3 punten) Kwaliteitsregister V&V (3 punten) Register Zorgprofessionals (3 punten)

Workshop op jouw locatie? De meeste workshops worden in co-creatie georganiseerd: wij verzorgen de inhoud, de organisatie nodigt regionale partners uit. De 'hostorganisatie' mag kosteloos enkele medewerkers laten deelnemen. Ook verzorgen wij in-company workshops (3 uur) of lunchsessies (1 uur). Heb je interesse in het gezamenlijk organiseren van een workshop? Neem voor meer informatie contact met ons op via info@bordjevol.nl.

Bij alle workshops op locatie worden de anderhalve meter afstand tussen de deelnemers en overige richtlijnen van het RIVM in acht genomen.