Workshops: info & aanmelden

Regelmatig organiseren we online en op locatie workshops. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor in-company workshops. Binnenkort vind je hier de data in het najaar terug. Tijdens de workshop ervaart de professional/vrijwilliger wat een gebruiker (mantelzorger of andere persoon) meemaakt tijdens het doorlopen van de methode en hoort de achtergrond van de verschillende stappen. Er worden veel praktijkervaringen en tips gedeeld. We plaatsen BordjeVol in een breder kader van (informele) hulp en gaan ook in op andere instrumenten die (informele) hulp ondersteunen. De workshop biedt zo een vliegende start aan professionals die met BordjeVol gaan werken en (informele) hulp willen stimuleren. Voor beide varianten van BordjeVol organiseren we workshops.
  • Workshop BordjeVol voor iedereen met een (te) druk leven
  • Workshop BordjeVol Mantelzorg en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp (kijk hier voor een uitgebreide workshopbeschrijving)
De kosten voor individuele inschrijving zijn € 89,50 (exclusief BTW). Dit geldt zowel voor workshops op locatie als online workshops. Accreditatie De workshop BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp is geaccrediteerd bij de volgende beroepsregisters:
  • Registerplein: mantelzorgmakelaars, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, sociaal agogen, GGZ agogen en gezinshuisouders (3 punten)
  • ADAP Ergotherapie (2,5 punt)
  Workshop op jouw locatie? De meeste workshops op locatie worden in co-creatie georganiseerd: wij verzorgen de inhoud en plaatsen de workshop op onze site, de organisatie nodigt regionale partners uit. De 'hostorganisatie' mag kosteloos enkele medewerkers laten deelnemen. Ook verzorgen wij in-company workshops (3 uur) of lunchsessies (1 uur). Heb je interesse in (het gezamenlijk organiseren van) een workshop? Of wil je meer weten over de workshops van BordjeVol? Stuur ons een bericht via info@bordjevol.nl. Bij alle workshops op locatie worden de anderhalve meter afstand tussen de deelnemers en overige richtlijnen van het RIVM in acht genomen.