Meer informatie workshops BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp

Mantelzorg is steeds belangrijker om in allerlei situaties het ‘thuissysteem’ draaiend te houden en zelfmanagement en eigen regie te ondersteunen. Tegelijkertijd staan mantelzorgers onder druk en krijgen soms ook zelf (psychische) problemen.

Informele hulp – van bekenden en onbekenden – kan mantelzorgers en zorgvragers helpen om hun belangrijke taak vol te blijven houden en om overbelasting te voorkomen. In de praktijk blijkt het echter lastig om hen tijdig én effectief te activeren om hulp vanuit eigen kring of van buurtgenoten te vragen.

In deze interactieve workshop wordt de methode BordjeVol als kapstok gebruikt. Deze methode is sinds medio 2018 beschikbaar en wordt sindsdien succesvol ingezet door veel organisaties uit met name zorg en welzijn. De methode biedt mantelzorgers spelenderwijs zeer concreet inzicht, inspiratie en activatie om de belasting te verminderen.

Tijdens de workshop wordt ook ingegaan op diverse kringen van informele hulp en (online en analoge) instrumenten om hulp uit elke kring te ontsluiten. Thema’s die aan de orde komen zijn zelfmanagement, eigen regie, vraagverlegenheid, volhoudtijd, energiegevers en vreters, leefgebieden, balans werk-privé, sociale netwerken, familiezorg, burenhulp, wederkerigheid, participatie.

Veel van deze onderwerpen zijn niet alleen relevant voor mantelzorgers, maar ook voor andere burgers die hulp kunnen gebruiken zoals patiënten en cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen.

De workshop wordt verzorgd door WeHelpen. WeHelpen is een organisatie die het geven, delen en vragen van informele hulp ondersteunt met kennis en instrumenten. Tijdens de workshop worden ook instrumenten voor informele hulp van andere organisaties benoemd.

Leerdoelen

  • Kunnen versterken van zelfmanagement en eigen regie van mantelzorgers, patiënten en andere cliënten uit zorg en welzijn door inzicht, inspiratie en activatie m.b.t. informele hulp
  • Herkennen van verschillende bronnen van informele hulp
  • Inzicht in (vraag-)drempels die het tot stand komen van informele hulp belemmeren
  • Inzicht in instrumenten om informele hulp te stimuleren en faciliteren
  • Oefenen met de inzet van het instrument BordjeVol en inzicht in de achterliggende principes
  • Zicht op informele hulp bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Zicht op informele hulp bij dementie

Doelgroepen

De workshop is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers. De workshop is generiek van opzet; er is geen voorkennis, opleidings- of ervaringsniveau noodzakelijk voor deelname.

Beroepscompetenties

Op deze pagina staan de beroepscompetenties per geaccrediteerde beroepsgroep aangegeven waaraan de workshop een bijdrage levert.